Programmadoelstelling en toelichting

Programmadoelstelling
Verbetering van de dienstverlening aan inwoners, organisaties en bedrijven, door een deskundige, betrouwbare, flexibele en slagvaardige gemeentelijke organisatie, waarin ambitie en omvang op elkaar zijn afgestemd.

Het programma Samen meer Service draagt bij aan inwoner- en servicegerichtheid. We werken  toe naar eenheid in aanpak, houding, gedrag en communicatie richting inwoners.
Projecten zoals Klant in Beeld, Klare Taal en Gastheerschap dragen bij aan de doelstellingen en zorgen voor meer toegankelijke, integrale, digitale, makkelijke, efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan individuele inwoners en bedrijven. Dit doen we door middel van programmatisch werken (projecten en processen) en met aandacht voor gastheerschap.

We gebruiken in programma 4 van de programmabegroting veelvuldig de term klant om duidelijk te maken dat in de dienstverlening gastheerschap, vraaggericht werken en meedenken essentieel zijn in het contact.

Doelstellingen en subdoelstellingen