Programmadoelstelling en toelichting

Programmadoelstelling

Het besturen van de gemeente Rheden op een effectieve, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Verbetering van leefbaarheid en vermindering van delicten waardoor burgers zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden.

Toelichting Programmadoelstelling:

Het bestuur van de gemeente zorgt ervoor dat bestaande contacten met andere overheden, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bevolking en bedrijfsleven in stand worden gehouden en daar waar mogelijk worden verbeterd.

Het lokale veiligheidsnetwerk pakt de problemen structureel en gezamenlijk aan. De gemeente heeft hierin een regierol. Hiermee wordt samengewerkt met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, uitvoerende (zorg)organisaties, bureau Halt, scholen, Raad van Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Ook zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken bij dit netwerk.

Doelstellingen en subdoelstellingen