Programmadoelstelling en toelichting

Programmadoelstelling

Versterking van een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.

Toelichting Programmadoelstelling:

Wij streven naar versterking van een robuuste, aantrekkelijke, duurzame en economisch vitale leefomgeving, waar het voor onze inwoners, instellingen en bedrijven goed toeven is.

Wij geven hen waar mogelijk ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Wij faciliteren initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven binnen de bestaande kaders.

Doelstellingen en subdoelstellingen