Inleiding

In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat binnen het hoofdstuk Programma's een overzicht van de Algemene dekkingsmiddelen wordt opgenomen.