Samenwerking met Arnhem, Renkum en De Connectie

De voorbereidingen voor de oprichting van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie heeft geleid tot een start per 1 juli 2017. Uitvoerende taken in met name de bedrijfsvoering zijn overgedragen.

Als gevolg hiervan is 63 FTE overgegaan naar De Connectie. Dit geldt eveneens voor de budgetten die met de overgedragen uitvoerende taken verband houden.

In het tweede kwartaal van 2017 heeft er een nulmeting plaatsgevonden waarin de huidige kwaliteit van de dienstverlening in beeld is gebracht. Onze administratieve processen en werkwijzen zullen in overleg met De Connectie nu opnieuw worden ingericht. Uiteindelijk streven we naar klantgerichte en efficiënte  processen waarbij we optimaal gebruikmaken van onze (digitale) systemen. Om dit te kunnen beoordelen zal periodiek de kwaliteit van de dienstverlening worden gemonitord.

Op het gebied van HR en de financiële administratie is gekozen voor een systeem dat door alle vier de organisatie wordt gebruikt.