31-12-2016

31-12-2017

Sociale structuur

Inwoners per 01-01-2017

0-4 jaar

1.774

1.538

(ingevuld in kolom 2018)

5-19 jaar

6.978

6.886

20-64 jaar

23.767

23.594

> 65 jaar

11.205

11.571

Totaal

43.724

43.589

Uitkeringsgerechtigden 

WWB < 65 jaar

952

944

IOAW

64

74

IOAZ

5

6

Bbz

12

6

Fysieke structuur 

Oppervlakte

Land (in ha)

8.173

8.173

Binnenwater (in ha)

266

266

Openbaar groen (in ha)

150

151

Wegen: asfalt (in m)

1.144.760

1.213.233

Elementen (in m)

1.332.059

1.243.788

Lengte

Riolering (in km)

244

244

Aantal

Woningen

20.705

20.737

Lantaarnpalen

6.800

6.800

Bomen

16.824

16.857

Speelplaatsen

89

89

Speeltoestellen

392

404

Voorzieningen: teldatum 1-10-2016

Openbaar basisonderwijs

Aantal scholen

10

10

Aantal leerlingen

1.465

1.406

Bijzonder basisonderwijs

Aantal scholen

10

10

Aantal leerlingen

1.904

1.886

Voortgezet onderwijs

Aantal scholen

3

3

Aantal leerlingen

2.247

2.230