Programmadoelstelling en toelichting

Programmadoelstelling

Een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven en elkaar bijstaan. Waar nodig biedt de gemeente ondersteuning om dit mogelijk te maken. Dit geldt voor alle leefgebieden en voor alle leeftijden.

Doelstellingen en subdoelstellingen